Get Adobe Flash player

Bulgarian        English

Слаботокови системи

Инсталациите правещи една сграда комфортна и съвременна.

Page 2 of 212

Сигнално-охранителни електронни системи.

 

Проектиране на сигнално-охранителни системи:

Съвременните охранителни системи дават възможност за връзка през радиоефир, телефонна линия и интернет. Възможност за настройване на права за всеки отделен потребител, релейни изходи за управление на автоматика, възможност за връзка през СКС чрез софтуер, използването на прокси карти и тагове за включване и изключване. Възможност за разширяване чрез добавяне на разширителни модули (релейни изходи, допълнителни зони и т.н.)

Проектиране на:

1.Сигнално охранителни системи за офиси и адмнистративни сгради

 • Контролни панели.
 • Клавиатури за управление.
 • Активни инфрачервени датчици IRD.
 • Пасивни цифрови и аналогови инфрачервени датчици IRD.
 • Акустични датчици.
 • Магнитни-управляеми контакти МУК.
 • Сеизмични датчици.
 • Външни и вътрешни сирени.

2.Периметрови охранителни системи

 • Инфрачервени бариери.
 • Микровълнови бариери.

Проектиране на пожароизвестителни системи.

 

Пожароизвестителни системи

Проектиране на ПИС съобразено с международните и български стандарти и изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Използват се два оснoвни вида:

1.Аналогови адресируеми контролни панели.

2.Конвекционални контролни панели

Елементи на ПИС:

 • Димнооптични датчици.
 • Фотоелектрични датчици.
 • Toплинни датчици.
 • Надвратни индикатори.
 • Пожарни бутони.
 • Сирени –външни и вътрешни.

Проектиране на системи за достъп

Проектиране на системи за контрол на достъпа(Access Control) и паркинг системи (Parking systems):

Съвременните системи за контрол на достъпа могат да управляват и контролират от няколко врати до десетки такива. Управлението на локалните ресурси е ефективно и в реално време. Системите имат голям капацитет на потребители/карти и голям буфер за събития. Имат пълния набор от функции свързани с контрола на достъп (вкл. мониторинг изход, алармени изходи и т.н.). Те имат всички необходими мрежови интерфейси: TCP/IP 10/100 Ethernet , RS232 и RS485. Може да се задава и упражнява административен контрол на аработното време.

Сиситемата за контрол на достъп може да бъде във вид на сложна мрежова система с подсистеми или като самостоятелни контролни единици.

1.Елементи на контрола на достъп:

 • Главно процесорно устройство – контролер .
 • Подчинено процесорно устройство – контролер.
 • Картови четци – прокси четци или/и с код.
 • Биометрични четци.
 • Софтуер и база данни.
 • Аксесоари: електрически ключалки, захранване, конвертори.
 • Прохи карти и тагове .

2.Елементи на паркинг системата :

 • Входна колона.
 • Изходна колона.
 • Входна и изходна колона на вътрешен паркинг ако има такъв .
 • Бариери.
 • Автоматична система за разплащане.
 • Работно място със специализиран софтуер.

Проектиране на видеонаблюдение

Проектиране на CCTV (Closed circuit television): съвременните системи за видеонаблюдение могат да бъдат разделени на два вида.

1.Ethernet базирани системи – IP камери и видео сървъри, ползващи СКС (Структурна Кабелна Система) за физическа преносна среда и протоколите TCP , UDP , HTTP , DHCP и др. Управлението става от компютър с помощта на специализиран софтуер. Високо качество на запис 640х240. Възможност за монтаж в 19” комуникационен шкаф от СКС.

2.Системи изпозващи коаксиален кабел за пренoсона среда – Камери с TV изход, мултиплексори, квадратори, бавнозаписващи видеомагнетофони и др

Полезно: Зависимостта от вида на обектива и покриваното разстояние е показано Тук.

More

Домофони и звънчеви инсталации

1.Проектиране на аудио и/или видео домофони с възможност за отваряне на входната врата с магнитен насрещник.

2.Проектиране на звънчеви инсталации

Page 2 of 212

Реклама

Архиви

Реклама