Bulgarian        English

Класическа схема на домофонна инсталация

Заедно със звънчевата инсталация почти във всяка сграда състояща се от повече от един етаж има и изградена домофонна инсталация. В момента на пазара се предлагат съвременни цифрови домофонни инсталации в които електрониката заема съществена част. Всяка фирма предлагаща своя продукт съответно осигурява и схеми на свързване и инсталация.

Vuglenov_mikrofon-shema1

Основните елементи от които се състой една класическата домофона инсталация са въгленов микрофон (М), електродинамичнен говорител (Т) и захранващ блок. Това е една от първите създадени схеми и служи повече за обяснение на принципа на действие на домофона, но е и напълно функционираща.

При въздействие на звуковото налягане (говор) върху диафрагмата на въгленовия микрофон (1), тя започва да трепти. В такт с тези трептения се променя и силата на притискане на въгленови зрънца (2), поради което се променя електрическото съпротивление между електродите (3) и (4). При постоянно напрежение U0 се изменя и тока през микрофона. Ако микрофонът се включи в първичната намотка на трансформатор Тр , тогава в краищата на вторичната намотка ще възникне променливо напрежение, формата на което ще съответства на звуковото налягане, въздействащо върху диафрагмата на въгленовия микрофон.

 

Устройството на един въгленов микрофон използван в телефонните слушали от 70-80 те е даден на долната фигура:

vug.mikrofon

Основно предимство на въгленовия микрофон е високата му чувствителност, поради което той може да се използва без усилвател.

Недостатък е нестабилната работа и наличието на шум поради това, че полезният сигнал се формира от прекъсване и възстановяване на контакт между отделните въгленови зрънца. Неравномерността на амплитудно-честотната характеристика е голяма. Значителни са и нелинейните изкривявания. Тези недостатъци на практика изключват приложението на въгленовия микрофон в случаите, където се изисква високо качество на преобразуването (радиоразпръскване, звукозапис и измерване). Използвал се в телефонията  и първите домофонни схеми.

Променливия ток създаден под въздействие на въгленовия микрофон се преобразува  в звук от  електродинамичен високоговорител (Т) – телефонен капсул. На снимката долу в ляво на екрана е телефонния капсул (Т), а до него е показан въгленовия микрофон (М):

front_kapsul

back_kapsuli

Действието на електродинамичните високоговорители се основава на принципа на взаимодействието на постоянно магнитно поле с подвижна бобина, през която протича нискочестотния ток на звуковите сигнали. Бобината е закрепена към мембрана, която трепти с честотата и амплитудата на звуковите сигнали.

 el_dinam_gowor1

На практика проводникът се навива върху цилиндрична макара, като образува звуковата бобина (1). Тя се разполага в пръстеновиден отвор на магнитната система (2). Звуковата бобина е здраво закрепена към мембраната (4), която се крепи на центрираща шайба (3). Сигналът към бобината се подава чрез гъвкави изводи (5). Всички елементи са монтирани в корпуса на високоговорителя (6).

Домофонната инсталация се изпълнява с  три проводника за телефонията и два проводника за електромагнитната брава със сечение 0,75 мм² положени в тръби по стълбището. На входната врата се поставят бутониерата с звънците заедно с вградения в нея общ микрофон, високоговорител и електромагнитната брава. Вътрешните домофони се поставят във входните антрета на всеки апартамент, върху тях се намира и бутона за задействане на електромагнитната брава (ВВ). Захранването на домофона се осъществява с постоянно напрежение 8 V от захранващ блок монтиран в главното електрическо табло на сградата. Инсталацията за електрическата брава се захранва с променливо напрежение 8-10V от звънчев трансформатор или от захранващия блок на домофона.

Принципа на действие между два етажа условно показани на долната фигура е следния:

dwa_posta

При позвъняване на звънеца на съответния апартамент от посетител, живущия в него вдига слушалката на домофона при което се затварят контактите АК1-1 и АК1-2. Те включват двата микрофона М (общия разположен на бутониерата при главния вход) и М1(от апартамент 1) последователно – веригата е следната: плюс захранване, М, АК1-1, М1, АК1-2, минус захранване. По същия начин двата телефонни капсула са свързани последователно посредством затварянето на контакт АК1-2. Самите микрофони се явяват успоредно свързани на двата телефонни капсула – при промяна в тяхното съпротивление ще се изменя и тока протичащ в телефонните капсули. Така, когато някой от двамата разговарящи създаде звуково налягане на съответния микрофон (или дори и в двата едновременно), то ще се измени съпротивлението на веригата и от там ще се преобразува в променлив електрически сигнал с честотен диапазон достъпен за човешкото ухо в границите на 20Hz – 20kHz. Този променлив електрически сигнал ще се възпроизведе и от двата телефони капсула.

Когато няма промяна в звуковото налагане, няма и промяна в съпротивлението в клона от веригата където са включени двата микрофона – съответно и тока протичащ през телефонните капсули не се изменя и не се възпроизвежда говор.

На следващата схема е дадено свързването на домофонна инсталация на 3 апартамента с възможност за отваряне на входната врата на блока.

shema-kl-domofon

Входящи термини за търсене:

prinzipna shema na domofona uretbaStandard RJ45, .

Реклама

Архиви
Реклама