Bulgarian        English

Изграждане на осветителни инсталации (1/2)

Част 1: Кабелна арматура и инсталационни материали

Тук ще бъдат дадени най-често срещаните многолинейните и еднолинейни схеми за управление на електически осветители (лампи) с иснталационни ключове. При многолйнеините схеми се показват всички проводници както и  разклонителните кутии. Може да се каже, че те се доближават повече до монтажните схеми.  Еднолинейните схеми се използват в чертежите като при тях се чертаят стандартизирани символи за прекъсвачи, кутии и осветители, като броя на проводниците е показан с напречни черти върху една линия символизираща всички проводници. Осветителните инсталации  съгласно Наредба 3/09.06.2004 се изпълняват скрито директно под мазилката или с кабел положен в тръби. Съгласно член  1929 от Наредба 3, за захранване на осветителни уредби за общо осветление се използват проводници с медни жила и сечение не по-малко от 1 мм². Също така съгласно  член 1876 токовите кръгове за осветление се оразмеряват и защитават с предпазители или автоматични прекъсвачи за  работен ток, който не превишава:  за производствени и обществени сгради – 25А;  за жилищни и други сгради, ако поддържането на осветителната уредба не се извършва от специалист – 16А;

 Ключове, кабели, разпределителни кутии и клеми

Най-голямо разнообразие има от електрически ключове за управление на осветлението. Производителите предлагат  различен външен вид оформен от обикновени серии до луксозно изпълнение. Всеки производител осигурява упътване за окабеляването им. Тук те няма да бъдат разглеждани.

Кабелите, които се използват зависят от начина  на монтажа им и от вида на изпълнение на инсталацията.Най-често тези инсталации се изпълняват скрито под мазилката, в  гофрирани тръби или директно положени под мазилката в зависимост от конструкцията на помещенията (например гипсокартон или тухла).

Когато се кабелите се полагат директно под мазилката се използва  кабел тип ПВВ-МБ1 или NYIFY. Разликата между двата кабела е, че единия е произведен по български стандарт БДС 904-84 а другия по немски стандарт DIN VDE 0295, IEC 60228. Самия кабел се захваща с  дюбели които имат кабелни опашки или се ползва гипс за първоначалното му фиксиране. Кабела е плосък и е за неподвижно полагане. Максималната допустима работна температура е +70°C , а номиналното напрежение е 220V/380V. Полагането му се извършва на температури не по-ниски от -5°С.

mostov_kabel

Кабел ПВВ-МБ1

Повече технически данни за кабел ПВВ-МБ1 както и възможните комбинации от брой жила и сечения може да намерите тук.

mostov_kabel_NYIFY

 Кабел NYIFY

Повече технически данни за кабел NYIFY както и възможните комбинации от брой жила и сечения може да намерите тук.

Когато полагането на кабела е извършва в гофрирани тръби, например в стени от гипскартон и в кабелни скари над окачен се използва кабел за подвижно полагане тип СВТ или NYM. Първият кабел е произведен по български стандарт БДС 904-84, а вторият по немския и международен стандарт DIN VDE 0295, DIN VDE 0250, IEC 60228. Изтеглянето му става в гъвкави  гофрирани PVC тръби чиито размер е  съобразен с броя и диаметъра на положените кабели. Кабела е с кръгла форма. Максималната допустима работна температура е +70°C , а номиналното напрежение е  300/500V  за NYM и 0,6/1кV за СВТ. Полагането му се извършва на температури не по-ниски от -5°С.

SVT

 Кабел СВТ

Повече технически данни за кабел СВТ както и възможните комбинации от брой жила и сечения може да намерите тук.

NYM

Повече технически данни за кабел NYM както и възможните комбинации от брой жила и сечения може да намерите тук.

Разпределителните кутии, в които става свързването на проводниците от осветителните тела и ключовете за управление биват два вида – за скрит или открит монтаж (с възможност за монтаж и на кабелни скари). Има голямо многообразие по форма и изпълнение – кръгли, квадратни и правоъгълни.Някои от видовете са показани на следващата фигура.

razkl_kutii

 Различни видове разпределителни кутии

В разпределителните кутии се извършва свързването на  вече положените електрически кабели.  В по-старите инсталации често  е използван един метод на директно свързване на проводниците чрез усукване – кабела се заголва около 2 см и двете жила се усукват едно в друго с помощта на клещи след което края се отрязва, изолира се помощта на PVC изолирбанд.  Тук няма да се спираме на дебат относно правилността на това свързване, само може да се изтъкне факта, че практиката е доказала достатъчната му надеждност. Явните недостатъци на това съединение са, че не е ремонтно пригодно и не позволява многократно свързване.

В съвременните инсталации за свързване на проводниците се използват ел. клеми. Основно се използват винтови клеми като  в зависимост от изолатора биват бакелитови, порцеланови или полипропиленови. Стандартните размери и най-често използвани в осветителните инсталации са за проводници 2,5мм², 4мм² и 6мм², като електрическия контакт се осигурява от винт чрез който се притискат медните жила.

klemi_polipropilen_bakelit
Полипропиленови и бакелитови винтови клеми

Порцелановите клеми са  за проводници със сечение 2,5мм² и за напрежение до 380V.

porcelanovi_klemi

Порцеланови винтови клеми

Съществува и така наречения инсталационен разклонител, който представлява порцеланова основа с клеми върху нея и два възможност за свързване на проводници до 10мм²/380V. На една основа има пет на брой такива клеми. Самия инсталационен разклонител се монтира в разклонителна кутия.

instalacionen_razklonitel
Инсталационен порцеланов разклонител

В сегашните осветителни и силови инсталации се използват така наречените без винтови клеми.Тук ще бъде даден пример с продуктите на производителя WAGO като съответно има и други производители на пазара. Цената им като цяло  е стотинки (0,5 -0,6 лв.) и става все по-ниска и атрактивна. При тях  притискането се осъществява от пластина под напрежение или от лостова система. Ремонтно пригодни са и много удобни за работа. Има клеми за кабели със сечения от 0,75 мм² до 4 мм²  като в зависимост от модела има за  плътно жило, за многожилно жило и за съединяване на две различни жила (плътно и многожилно)

klemi_wago

 

Различни видове безвинтови клеми

На следващата фигура е показано свързването на два вида клеми с лост и с натиск.

primer_wago_klemi

primer_wago_klemi_1

Повече технически подробности относно размери, тестове на които се подлагат, стандарти и технология на безвинтовите клеми WAGO може да намерите тук.

Примерни цени на част от клемите може да намерите тук.

В следващата част от статията ще бъдат описани начините за свързване и управление на електрически осветители с комутационна апаратура (ключове и релета)

 

Реклама

Архиви
Реклама

Warning

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elplanbg/public_html/bg/wordpress/wp-content/plugins/ginger/front/gingerfront.core.php on line 99