Bulgarian        English

LAN по електрическата мрежа на дома

Всеки се е сблъсквал с проблема да се осигури компютърна точка  за достъп  на място което е физически  трудно достъпно, поради конструктивни особености или  поради това че няма възможност за полагане на ново кабелно трасе (нарушаване естетическия вид на помещението).  Например сменили сте стария телевизор с нов на който има лан порт, но когато е правено окабеляването е предвиден само електрически контакт. Друга ситуация например е когато трасето което трябва да се изгради ще преминава през чужда собственост. Възможното решение освен това да се ползва WiFi AP, е да се използва съществуващата електрическа мрежа в дома (пунктираните линии на картинката).

Pick1

Недостатъците на WiFi е, че не може да се използва на места където има силно затихване на радиовълните (2,5GHz или 5 GHz) и са необходими няколко у-ва за да се постигне добра скорост,което е най-малкото икономически неизгодно.

Тук идват на помощ  устройства които използват за преносна среда вече изградената електрическа мрежа захранваща електроуредите в дома.

Ще бъде разгледан в подробности лан адаптер модел  TL-PA411 AV500 Mini Powerline Adapter  произведен от TP-LINK Technologies Co., Ltd., като се има в предвид че основните характеристики се притежават от почти всички такива у-ва. Те не влияят на електрическото оборудване което ползва мрежата и което е използвано за изграждането и (предпазители, дефектнотокови защити, контактори, релета и т.н.)

Pick2

Разглеждания лан адаптер използва стандарта HomePlug AV приет през август 2005. Стандарта позволява пренос на данни и потоци от видео и звук включващи и телевизия с висока резолюция (HDTV). Целта му е да се осигури пренос на видео с високо качество, с висока сигурност на връзката и вграден алгоритъм QoS, на цена на която е конкурентен с останалите технологии за пренос на данни в дома.

На физическо ниво се използва OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) модулация. В основата й стой използване на честотно разделяне на сигнала, при което високоскоростния поток от данни се разбива на няколко относително ниско скоростни потоци всеки, от които се предава на отделна подносеща честота с последващото им обединяване в един сигнал.

Лан адаптера осигурява трафик до 500Mbps с възможност за приоретизиране на трафика (QoS) така че  глас и видео  да имат по-голям приоритет пред данни относно време закъсненията. Консумацията на електрическа енергия от мрежата е по-малка от 2,1W. При липсата на трафик е предвиден Power save режим на работа който намалява консумацията на  електроенергия от  устройството до 85%. Режима се превключва 5 минути след изключването на  у-то свързано към  LAN адаптера TL-PA411.

Трябват ви минимум 2 у-ва като  първото се включва в най-близкия електрически контакт до който има прокарана точка от Структурната Кабелна Система(СКС) на сградата. Неговия Ethernet port се свързва към тази точка (или директно към порт на switch).  Второто устройство се включва там където е необходимо да се осигури достъп до компютърна мрежа.

Не трябва да се включват в удължители и да не се поставят в близост до  източници на топлина (печки, радиатори и др.) и да се осигури против заливане с течности и влага.

Pick3

След като лан адаптерите са включени в електрическите контакти (където трябва да бъде осигурена компютърна мрежа), на компютъра трябва да се инсталира Management Utility software за да се настрои връзката.  Инсталацията е елементарна и не отнема много време.

Всяко устройство има име и парола която е зададена фабрично и не може да бъде променяна. Тя е написана на гърба на у-вото  и има следния формат:  ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. С тяхна помощ се настройват  параметрите на самия лан адаптер. На следващата фигура е показан статуса на устройството (в случая лан адаптер В) към което е включен компютъра (съответно с инсталиран вече софтуер Management Utility) и през което се осъществява настройката и на другите лан адаптери.

Pick4

След това се отива на таб Network

Pick5

Там се виждат всички лан адаптери включени  във вашата електрическа мрежа. Ако е необходимо има бутон Rescan който обновява списъка с лан адаптери (например ако сте добавили  нов). За да се създаде мрежа в която да участват само вашите адаптери и за да може да ги администрирате  наведнъж трябва да се зададе парола (както при по-познатите  WIFI AP) По подразбиране паролата за мрежата не е попълнена (оставена е празна) и името на мрежата е HomePluAV. За всяко устройство се натиска  бутона Modify в графа Option при което се отваря логин екрана на избрания лан адаптер.

Pick6

Там се въвежда неговото име (Device1) и неговата парола която е изписана на гърба на лан адаптера и има следния формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Това предполага, че трябва да имате физически достъп до устройството за да я прочетете. След което се въвежда името на мрежата и паролата за мрежата която ще изграждаме. Така се постъпва с всички лан адаптери които ще участват в мрежата. Мрежовата парола трябва да е една и съща за всички устройства които ще комуникират по между си.

В таба System, след като са настроени всички адаптери, има възможност да се смени името на мрежата на всички адаптери, да се ресетнат всички лан адаптери или точно определен. Също така има възможност и за ъпгреид на фърмуера на устройствата.

Pick7

Ако се ползват в два съседни апартамента две различни мрежи е предвидено освен мрежовата парола и криптиране на връзката с помощта на  128 битово AES (Advanced Encryption Standard). Тя се извършва хардуерно с бутон от самите лан адаптери, тоест трябва да имате физически достъп до тях. Устройствата се криптират две по две като се натиска Pair бутона за 1 секунда след което в рамките на 2 минути трябва да се натисне и Pair бутона на второто устройство. Изчаква се около 60 секунди докато двата адаптера криптират връзката по между си. Ако трябва да се добави трети лан адптер към другите два процедурата се повтаря с някой от вече свързаните и криптирани лан адаптери и него. За да се ресетне даден лан адаптер и да се извади от мрежата и криптираната връзка трябва да се натисне бутон Pair за поне 10 секунди и да се изчака power светодиода да започне да свети постоянно.

Устройството може да закупите от  тук:

logo_jmt

Реклама

Архиви
Реклама

Warning

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elplanbg/public_html/bg/wordpress/wp-content/plugins/ginger/front/gingerfront.core.php on line 99