Bulgarian        English

Проектиране на видеонаблюдение

Проектиране на CCTV (Closed circuit television): съвременните системи за видеонаблюдение могат да бъдат разделени на два вида.

1.Ethernet базирани системи – IP камери и видео сървъри, ползващи СКС (Структурна Кабелна Система) за физическа преносна среда и протоколите TCP , UDP , HTTP , DHCP и др. Управлението става от компютър с помощта на специализиран софтуер. Високо качество на запис 640х240. Възможност за монтаж в 19” комуникационен шкаф от СКС.

2.Системи изпозващи коаксиален кабел за пренoсона среда – Камери с TV изход, мултиплексори, квадратори, бавнозаписващи видеомагнетофони и др

Полезно: Зависимостта от вида на обектива и покриваното разстояние е показано Тук.

Характеристики на системите за видеонаблюдение:

  • Възможност за детекция на движение.
  • Запис при аларма по график или по график.
  • Възможност за управление на камерите – Zoom , Pan Scan .
  • Възможност за монтаж на външни камери.
  • Възможност за връзка към интернет и отдалечено наблюдение.
  • Алармени изходи и входове.
  • Възможност за мултиплексиране.

Реклама

Архиви
Реклама

Warning

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elplanbg/public_html/bg/wordpress/wp-content/plugins/ginger/front/gingerfront.core.php on line 99