Get Adobe Flash player

Bulgarian        English

Здравейте,

Това е моя блог, основно свързан с проектирането на всички съвременни електрически инсталации (слаботокови и силнотокови системи), които са необходимост във всяка една нова и модерна сграда.

Предимствата при едно добро проектиране в начален етап (инвестиционен или технически проект), в крак със съвременните реални системи и техническите тенденции пуснати на пазара води до качествено и бързо изпълнение на работно ниво, по-малко неясноти и разминавания по време на изграждането им. Качествено проектираните системи осигуряват по-дълъг експлоатационен живот. Изработването и съгласуването на един проект по електрически инсталации дава едно по-гъвкаво решение, съобразено със заданието   още в самото начало. Също така дава възможността за избиране на най-подходящия доставчик и изпълнител на съответната електрическа инсталация по готовия и съгласуван проект.

С изработването на проект се избягват грешки и несъответствия, които се появяват на по-късен етап по време на изпълнението, като отстраняването им струва средства и време. Използването на съвременни CAD системи и софтуерни програми за електротехнически изчисления гарантира точност и гъвкавост при изработването на съответните проекти.

Като “недостатък” на това да се изработи един проект могат да се посочат две неща: необходими са време за изработването и съгласуването както и инвестиции. Съпоставени предимствата и недостатъците ясно показват необходимостта от проектиране още в начален етап.Проектите се разделени в две основни направления: силнотокови и слаботокови електрически инсталации. 

Иво Новоселски

Входящи термини за търсене:

www elplanbg comsemalt com, .

Реклама

Архиви

Реклама