Bulgarian        English

Проектиране на СКС

Структурни Кабелни  Системи

 СКС – зад тази абривиатура се крие едно обединяване на познатите LAN мрежа (включваща в себе си активно и пасивно оборудване), Телефонна мрежа и Резервирано електрозахранване 220 V /50 Hz от UPS ( Uninterruptible Power Supply ).

Категории/Класове на СКС
1.Медна преносна среда – екранирана или неекранирана .

 • Категория 3/Клас “C”
 • Категория 5е/Клас “D+”
 • Категория 6/Клас “E”
 • Категория 7/Клас “F”

TIA и ISO сравнение за честоти, категории и класове са показани в следната таблица: Таблица 1.

Таблица 1: TIA и ISO класификация според честотната лента
Frequency Bandwidth TIA (Components) TIA (Cabling) ISO (Components) ISO (Cabling)
1 – 100 MHz Category 5e Category 5e Category 5e Class D
1 – 250 MHz Category 6 Category 6 Category 6 Class E
1 – 500 MHz Category 6A Category 6A Category 6A Class EA
1 – 600 MHz n/s n/s Category 7 Class F
1 – 1,000 MHz n/s n/s Category 7A Class FA


2.Основни протоколи по медна преносна среда.

Таблица 2 обощава видовете окабеляване подържащи основните приложения и протоколи на 100 метра.

Таблица 2 : Таблица на приложенията по медна преносна среда
  Category 5e
Class D
Category 6 
Class E
Category 6A
Class EA
Class F Class FA
4/16 MBPS Token Ring x x x x x
10BASE-T x x x x x
100BASE-T4 x x x x x
155 MBPS ATM x x x x x
1000BASE-T x x x x x
TIA/EIA-854 x x x x
10GBASE-T x x x
Broadband CATV x x

3.Оптична преносна среда – мулти мод и сингъл мод.

 • OF- 300
 • OF- 500
 • OF- 2 000
 • OS

Преимущества на СКС
1.Интегрираност

 • Позволява пренос на данни, глас и видео по едни и същи кабели.
 • Позволява интегрирането и управлението на БМС, CCTV , СОТ и ПИС системи като се ползва СКС за физическа преносна среда.
 • Централизирана комутация в комуникационните шкафове.
 • Позволява използването на няколко мрежови протокола едновременно.
 • Допуска се използването в една мрежа на оптични и медни кабели.
 • Снабдяване на потребителите с електрозахранване, резервирано от UPS по едни и същи кабелни трасета при определени условия (екранирана СКС)-известно е, че паралелното полагане на силови и информационни кабели успоредно един на друг влияе отрицателно върху качеството на предаване на данни по информационните линии. За намяляване на това влияние до допустими нива е необходимо да се спазват разстоянията между тях зададаени по стандартите за СКС.

2.Универсалност

 • Обезпечава работата на активно оборудване от различни производители.
 • Използват се стандартни компоненти и материали.
 • Стандартизираните розетки на работните места позволяват свързване на различни видове оборудване към тях .

3.Надеждност

 • Обезпечава работата на няколко поколения компютри и мрежово оборудване.
 • Водещите производители на елементи за СКС дават до 25 години гаранция на параметрите, ако СКС е проектирана от сертифициран проектант.
 • СКС допуска управление и администриране от минимален брой обслужващ персонал. Проста и лесна за експлоатация.


Медународни стандарти за СКС

  Принципното изграждане, параметри и администриране на СКС се определят от три базови стандарта:

 • Международен: ISO / IEC 11801 : 2002 , 2 ed . – Информационни технологии.
 • Американски: ANSI/TIA/EIA-568-A/586-B Телекомуникационни стандарти за кабелни системи в комерсиални здания.
 • Европейски: EN 50173/A1:2000 Информационни технологии – структурни кабелни системи(2000 год). EN 50174: Монтаж на СКС.

Проектиране на СКС

  Работният (Техническият) проект – това е най-подробната документация, описваща една СКС преди началото на монтажните работи. Прецизно направеният проект може да позволи изграждането на СКС от повече от един независими изпълнителя. Проектирането се извършва в крак с текущите медународни стандарти и норми за Структурно окабеляване.Техническата документация включва:

 • Обяснителна записка.
 • Разпределение на работните места по етажи.
 • Функционална схема на кабелната система.
 • Функционална схема на системата за заземяване на СКС.
 • Схема на разпределение и местоположение на комуникационните шкафове в сървърните помещения.
 • Схема на разпределение на информационните панели в комуникационните шкафове.
 • Схема на организацията и вида на работните места.
 • Схема на свързване на информационните и телефонните кабели по панели и репартитори.
 • Електрически схеми на захраващите линии за електрически контакти резервирани от UPS ( Uninterruptible Power Supply ).
 • Схеми на ел табла и подвързване на UPS : принципна и монтажна .
 • Количествена сметка, включваща необходимите материали и труд за изпълнение на проекта.

Активно оборудване в СКС

  Добре проектираната и изградена СКС позволява използването на активни устройства, които имат по-строги изисквания към скорост, капацитет и времезакъснение ( QoS ). Все по-голяма популярност намират услуги като:

 • VoIP – използването на Ethernet и Internet като преносна среда за гласови услуги (телефонни разговори) като се използват едни и същи уствойства за доставката на Интернет и Телефония. Това спестява на потребителите абонаментни такси и такси за разговорите, плаща се само доставката на интернета от ISP .
 • VPN – свързването на два отдалечени офиса или отдалечени потребители чрез криптиране на връзката. От гледна точка на потребителя компютрите в офисите работя в една локална мрежа с достъп до едни и същи ресурси.
 • Backbone – добре изградената СКС позволява изграждането на високоскоростна магистрала между основнте мрежови устройства чрез обединяването на няколко връзки в една с помоща на LAP . Достигат се скорости от няколко гигабита в секунда. Като се добави и възможността за разделяне на една СКС на няколко отделни Ethernet мрежи на логическо ниво с помоща на VLANs се получава още по голяма гъвкавост в управлението на трафика и мрежовите ресурси.
 • Wireless Ethernet – включване на AP ( Access Point ) към жичната СКС, осигуряваща безжично покритие на Ethernet 803.11 а/ b / g . Подходящо е там където има струпване на потребители с мобилни компютри (заседателни зали, презентационни помещения, обществени и административни сгради) или там където не може физически да се изгради СКС.

Основни елементи в СКС

   Основните елементи на СКС са :

 • Сървърно помещение – стаята за Телекомуникационното оборудване, в която са разположени комуникационният шкаф ( RACK) с монтирани в него елементи на СКС и всички други активни устройства (рутери, комутатори, модеми, сървъри, телефонна централа и т.н.). В тази стая по взъможност, но не задължително се разполага и UPS – a . При голяма площ на обекта е възможно да има повече от една такава.
 • Кабелни трасета – вертикални между етажите и хоризонтални от комуникационните шкафове до потребителските розетки. Могат да бъдат изпълнени скрито в кабелни скари над окачен таван, в двоен под, в PVC тръби за вертикалните трасета и гофрирани тръби под мазилка за хоризонталните. В кабелни канали и т.н.
 • Работно място – включващо информационни излази RJ 45 и електрически контакти или само информационни излази.Могат да бъдат разположени самостоятелно, в кабелен канал, в подова кутия, в кабелна колона и т.н

   За придобиване на представа как изглеждат физически елемeнтите в една СКС моля посететe моята Галерия.

10 Gb/sec и нагоре: Високоскоростен обмен на данни в центровете за данни.

EthernetInfiniBand и Fiber Channel всички те имат свой вид преносна среда и изизсквания при свързването. Нарастването на броя центрове за данни налага използването на нови стандарти за скорости от 10GBps и нагоре. Доставчиците на видео услуги,финансовите институции и интернет доставчиците изискват все по-широка честотна лента и съответно по-висока скорост. Осъзнавайки това IEEE’s High Speed Study Group наскоро се е съгласила да разработи стандарта 802.3ba които покрив аи двете скорости-40 и 100Gbps Ethernet. Стандартът се очаква д абъде оидобрен през 2010 година и ще покрива медни и оптични решения. Скоростите до 100 Gbps се очаква да подържат агрегиране нан линкове със скорости от 10Gbps, така че такива скорости е логично да намерят приложение в core и aggregation layer комутаторите. Скорости от 40Gbps биха се използвали главно във access layer приложения и също така биха могли да се използват в high performance computing. Нормално е да се задва на този етап въпроса за вида окабеляване и конекторите които се очаква д асе използват при тези скорости. В повечето центрове за данни са смесица от кабелни решения подържащи скорости от 1Gbps и/или 10Gbps като повечето линкове за данни са със скорост от 1 Gbps и 2 or 4 Bps за повечето “storage” връзки.

1. Ethernet 10Gbps – съществуващите спецификации.

Най-икономичният 10 Gbps оптичен мрежови канал е 10GBase-SR канала който използва лазер оптимизирано влакно 50/125 um (ISO/IEC designed as OM3) със сериен медиен конвертор. OM3 мултимод влакното е първата медиа която може д асе използва зашото защото е специфицирана от physical medium depended (PMD) като способна да носи 10 Gbps на разстояние до 300 метра. OM3+ (extended reach OM3) е другия възможен избор за физическа среда като и двете OM3 и OM3+ подържат големи разстояния н аканала в мержата и могат да бъдат използвани и за бъдещо разширение на скорости и над 10Gbps.Перфектният медиа конвертор за 10GBase-SR канали е сериен тип във къси вобхват на вълнатаchannels (850 nm) VSCEL базиран. Тяхната цена не е висока и са оптимизирани за употреба с влакно тип ОМ3 или ОМ2. Оптичното влакно е оптимизирано за прозореца около 850 nm номоже да подържа и трансмисии на 1310nm дължина на вълната. По стандарт конекторите за тези трансивъри са LC или SC в зависимост от използвания тип.

Производителността на оптчините канали зависи от възможността им да имат нулева грешка при предаване на данни на дадена скорост bit error rate (BER) при минимална мощност на входа на приемника както е спецефицирано в 802.3ae. другият важен параметър е внесените загуби (insertion loss) на всеки компонент в общата сума на channel insertion loss(CIL). Например: общите внесени загуби за 300 метра 10GBase-SR канал е 2,6dB, като 1,1dB са загубите в смата медиа (влакно). Всеки конектор по канала ще има внесени загуби от 0,5dB до 1,0dB в зависимост от качеството им, които ще добави към общата сума на загубите в канала.

 

2. InfiniBand

  InfiniBand е високоскоростна архитектура, която има екстремно ниска латентност. Стандартният InfiniBand 4X меден кабел се състой от осем едновременни проводника (или 4 линии) със импеданс от 100 Ohm като всяка линия предва със скорост от 2,5Gbps което позволява обща скорост от 10 Gbps. Днешните 4X медни кабели се използват за скрости от 20 Gbps. По-високи скорости на предаване се постигат чрез използване на повече линии кото позволява на кабела 12X да подържа скорости до 60Gbps. До две години ще бъде изработена технология наречена Quad Data Rate (QDR) която ще подържа скорости до 40 Gbps през стандартен 4X меден кабел и 120 Gbps по 12X.

Различието межди InfiniBand кабела и усуканата двойка исползвана в Ethernet приложенията е, че двойките изолирани проводници са положени една до друга и са екранирани в обща оплетка-екран. Работи в режим на двоен симплекс (simultaneous bidirectional). За разлика от RJ45 конектора, InfiniBand конектора е базиран на прецизен екраниран и балансиран дизаин тип карта. Накрая InfiniBand спецификациите имат изискване за максималните внесени загуби в канала а не толкова за максималната дължина на канала. Принципно затихването н асигнала се увеличава с увеличение на дължината на кабела. Производителите на InfiniBand кабели често използват проводници с по-малко сечение за да компенсират от части затихването, което в краен резултат води до по-тънък кабел (като външен диаметър) и радиус на огъване сравним с този на кабела тип усускан двойка. като резултат от всичко това стандартния InfiniBand 4X меден кабел е с дължина от около 15 метра при скорост от 10Gbps.

Някои производители предлагат кабели с различно сечение на проводниците (e.g. 30 to 32 AWG) което позволява различен радиус на огъване но и дължина на кабела достигаща до 3-4 метра. Използването на активни елемнти вътре в конектора могат да увеличат разстоянието до дв или три пъти.

Оптичните InfiniBand кабели се изполват в ситуации когато се изисква покривнаето на по-голямо разстояние. Стандартният InfiniBand 4X SDR оптичен кабел е изграден от 12 влакна 50/125 um, ribbon matrix, покриващ разстояния до 200 метра и е терминиран с multi-fiber array конектор. Оптичните кабели имат по малък диаметър и радиус на огъване отколкото медните което подобрява полагането и менаджирането в тесните пространства на центровете на данни. След като повечето комутатори идват с медни CX4 конектори е необходимо използването на медиа конвертори.

На практика медните кабели се използват на къси разстояния (каквито са разстоянията в центровете за данни) и са по-евтини, което засега е наложило тяхната доминация на пазара и предпочитани при изграждането на InfiniBand.

3.Fiber Channel

Другият тип често използвана свързаност в центровете за данни и в Storage Area Network (SAN) е Fiber Channel. Въпреки че медта може д абъде използвана в мрежата за масиви от данни на къси разстояния, разполагането на Fiber Channel обикновенно е базирано на оптична свързаност поради голямата честотн алента, малките конектори като форм фактор и широлата достъпност на самата медиа.

OM3 е класа на оптичния кабел който се препоръчва от TIA 942 за използване в мержите за масиви от данни. Той има следните предимства: ниска грешка (BER) при скорости от 10Gbps и възможност з аподържане на скорости над 10Gbps. Оптичните линкове до масивите за съхранение данни обикновенно са по къси от 50 метра така че е възможно да се използва и кабел OM2/OM2+ като по-евтино решение отколкото OM3.

Американския Национален Стандартизационен Институт ( ANSI) спонсорира разработката на два метода базирани на скоростите на Ethernet чрез Base-T стандарта. Първият е FC-Base-T който е проектиран да дефинира използването на ускуна двойка и Ethernet канали за транспортирането на Fiber Channel информацията. Той дефинира Fiber channel работата на 1Gbps, 2Gbps, и 4Gbps по Category 5e или по-добро окабеляване на разстояние до 100 метра. Вторият метод е FCoE (Fiber Channel over Ethernet) който предполага вмъкването на Fiber Channel информацията в Ethernet фраеймове и транспортирането и по стандартен Ethernet линк. И двата стандарта се разработват в момента.

SDR-Single Data Rate; DDR-Double Data Rate; QDR-Quad Data Rate; SAN-Storage Area Network; CIL-Channel Insertion Loss; BER-Bit Error Rate.

Със съкращения от “Cabling Instalations&Maintenance”.

А ето как изглежда  една интересна flash анимация от сайта www.ekolan.ru за етапите в изграждането на една кабелна система:

Реклама

Архиви
Реклама