Bulgarian        English

Класическа схема на звънчева инсталация

Звънчевите инсталации  служат за сигнализиране на присъствието на  гост пред входната врата. По своята същност те биват най разнообразни –  с механичен звънец,мелодични звънци (електронни), безжични звънци (електронни) и т.н. Тук ще бъде показана схемата на една класическа  такава инсталация към която може да бъдат добавени и  електрони елементи. Например да бъдат заместени класическите електро-механични звънци с електронни такива които имат най-различни мелодии.

Звънчевата инсталация на един апартамент се състои от звънец поставен във входното антре, два бутона  – пред входната врата на жилищния блок ( на бутониерата) и до входната врата на апартамента,  свързващи проводници.

zv.traf

Захранването на звънчевата инсталация за целия вход на блока се осъществява от общ звънчев трансформатор. Класическото му изпълнение е показано на Фиг. 1. ,първичната страна е 220V/1A  а вторичната е със среден извод и съответно 3V, 5V и 8V  и мощност 4VA. Той се монтира в главното разпределително табло на входа.

Свързващите проводници са тип усукана двойка от плътно медно жило с изолация – ПВУ-А1 двужилен, цвят на изолацията син и черен. Температурата на полагането му не трябва да бъде под -5°С. Сечението на жилото е 0,5 – 0,75мм², минималния радиус на огъване е 10xD (за 0,5mm²  D=4,6mm) като проводниците са толкова на брой колкото са апартаментите плюс два. Двата проводника са общи съответно за всички бутони и всички звънци.  Прокарват се скрито в тръби до етажите и чрез разклонителни кутии до бутоните и звънците за всеки апартамент.

 

Звънчевия проводник е показан на Фиг.2, а повече подробности за неговите технически параметри може да намерите тук.

Provodnik1

 

Звънците са най-разнообразни, като трябва да се спазва номинално вторично  напрежение 8V, мощност не повече от 5VA като силата на звънене е около 75dB. Обикновено се монтират над входната врата в антрето на апартамента. Бутоните са два за всеки апартамент – един долу на бутониерата до входната врата на сградата и втори на етажа до вратата на апартамента. Класическия им вид е показан на Фиг. 3.

button-and-bell

 

Принципната схема на свързване на  3 апартамента е показана на Фиг. 4. , като чрез спазване на посочения принцип може да бъде направена и за необходимия брой апартаменти за всеки конкретен случай.

IM1

В следващата статия ще бъде показано как класическата звънчева инсталация се съчетава с такава за домофона и за отключване на входна електрическа брава.

Входящи термини за търсене:

звънчева инсталациязвънчев трансформаторзвънчева инсталация схемаhttps://www elplanbg com/shema-na-zvuncheva-instalacia/, .

Реклама

Архиви
Реклама