Get Adobe Flash player

Bulgarian        English

Класическа схема на звънчева инсталация

Звънчевите инсталации  служат за сигнализиране на присъствието на  гост пред входната врата. По своята същност те биват най разнообразни -  с механичен звънец,мелодични звънци (електронни), безжични звънци (електронни) и т.н. Тук ще бъде показана схемата на една класическа  такава инсталация към която може да бъдат добавени и  електрони елементи. Например да бъдат заместени класическите електро-механични звънци с електронни такива които имат най-различни мелодии.

Звънчевата инсталация на един апартамент се състои от звънец поставен във входното антре, два бутона  – пред входната врата на жилищния блок ( на бутониерата) и до входната врата на апартамента,  свързващи проводници.

zv.traf

Захранването на звънчевата инсталация за целия вход на блока се осъществява от общ звънчев трансформатор. Класическото му изпълнение е показано на Фиг. 1. ,първичната страна е 220V/1A  а вторичната е със среден извод и съответно 3V, 5V и 8V  и мощност 4VA. Той се монтира в главното разпределително табло на входа.

Свързващите проводници са тип усукана двойка от плътно медно жило с изолация – ПВУ-А1 двужилен, цвят на изолацията син и черен. Температурата на полагането му не трябва да бъде под -5°С. Сечението на жилото е 0,5 – 0,75мм², минималния радиус на огъване е 10xD (за 0,5mm²  D=4,6mm) като проводниците са толкова на брой колкото са апартаментите плюс два. Двата проводника са общи съответно за всички бутони и всички звънци.  Прокарват се скрито в тръби до етажите и чрез разклонителни кутии до бутоните и звънците за всеки апартамент.

 

Звънчевия проводник е показан на Фиг.2, а повече подробности за неговите технически параметри може да намерите тук.

Provodnik1

 

Звънците са най-разнообразни, като трябва да се спазва номинално вторично  напрежение 8V, мощност не повече от 5VA като силата на звънене е около 75dB. Обикновено се монтират над входната врата в антрето на апартамента. Бутоните са два за всеки апартамент – един долу на бутониерата до входната врата на сградата и втори на етажа до вратата на апартамента. Класическия им вид е показан на Фиг. 3.

button-and-bell

 

Принципната схема на свързване на  3 апартамента е показана на Фиг. 4. , като чрез спазване на посочения принцип може да бъде направена и за необходимия брой апартаменти за всеки конкретен случай.

IM1

В следващата статия ще бъде показано как класическата звънчева инсталация се съчетава с такава за домофона и за отключване на входна електрическа брава.

Входящи термини за търсене:

звънчева инсталациязвънчев трансформаторзвънчева инсталация схемадомашен звънец схемасвързване на звънчев трансформаторсхема на домофонна инсталацияелектрически звънец за входна вратазвънчев трансформатор монтажелектрически звънец схемаобикновенна звънчева инсталация ценипроста схема на охр системадомашен звънец 220v как се връзвасхема за звъци на жилищен блоklasicheska el shema zvancheva instalaciq, .

Реклама

Архиви
Реклама