Bulgarian        English

Видео наблюдение [CCTV]

Системи за видеонаблюдение и съхранение на записи.

Проектиране на видеонаблюдение

Проектиране на CCTV (Closed circuit television): съвременните системи за видеонаблюдение могат да бъдат разделени на два вида.

1.Ethernet базирани системи – IP камери и видео сървъри, ползващи СКС (Структурна Кабелна Система) за физическа преносна среда и протоколите TCP , UDP , HTTP , DHCP и др. Управлението става от компютър с помощта на специализиран софтуер. Високо качество на запис 640х240. Възможност за монтаж в 19” комуникационен шкаф от СКС.

2.Системи изпозващи коаксиален кабел за пренoсона среда – Камери с TV изход, мултиплексори, квадратори, бавнозаписващи видеомагнетофони и др

Полезно: Зависимостта от вида на обектива и покриваното разстояние е показано Тук.

More

Реклама

Архиви

Реклама