Bulgarian        English

Проектиране на системи за достъп

Проектиране на системи за контрол на достъпа(Access Control) и паркинг системи (Parking systems):

Съвременните системи за контрол на достъпа могат да управляват и контролират от няколко врати до десетки такива. Управлението на локалните ресурси е ефективно и в реално време. Системите имат голям капацитет на потребители/карти и голям буфер за събития. Имат пълния набор от функции свързани с контрола на достъп (вкл. мониторинг изход, алармени изходи и т.н.). Те имат всички необходими мрежови интерфейси: TCP/IP 10/100 Ethernet , RS232 и RS485. Може да се задава и упражнява административен контрол на аработното време.

Сиситемата за контрол на достъп може да бъде във вид на сложна мрежова система с подсистеми или като самостоятелни контролни единици.

1.Елементи на контрола на достъп:

 • Главно процесорно устройство – контролер .
 • Подчинено процесорно устройство – контролер.
 • Картови четци – прокси четци или/и с код.
 • Биометрични четци.
 • Софтуер и база данни.
 • Аксесоари: електрически ключалки, захранване, конвертори.
 • Прохи карти и тагове .

2.Елементи на паркинг системата :

 • Входна колона.
 • Изходна колона.
 • Входна и изходна колона на вътрешен паркинг ако има такъв .
 • Бариери.
 • Автоматична система за разплащане.
 • Работно място със специализиран софтуер.

Реклама

Архиви
Реклама