Bulgarian        English

пожар

Проектиране на пожароизвестителни системи.

 

Пожароизвестителни системи

Проектиране на ПИС съобразено с международните и български стандарти и изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Използват се два оснoвни вида:

1.Аналогови адресируеми контролни панели.

2.Конвекционални контролни панели

Елементи на ПИС:

  • Димнооптични датчици.
  • Фотоелектрични датчици.
  • Toплинни датчици.
  • Надвратни индикатори.
  • Пожарни бутони.
  • Сирени –външни и вътрешни.

Реклама

Архиви

Реклама