Bulgarian        English

СОТ

Сигнално-охранителни електронни системи.

 

Проектиране на сигнално-охранителни системи:

Съвременните охранителни системи дават възможност за връзка през радиоефир, телефонна линия и интернет. Възможност за настройване на права за всеки отделен потребител, релейни изходи за управление на автоматика, възможност за връзка през СКС чрез софтуер, използването на прокси карти и тагове за включване и изключване. Възможност за разширяване чрез добавяне на разширителни модули (релейни изходи, допълнителни зони и т.н.)

Проектиране на:

1.Сигнално охранителни системи за офиси и адмнистративни сгради

  • Контролни панели.
  • Клавиатури за управление.
  • Активни инфрачервени датчици IRD.
  • Пасивни цифрови и аналогови инфрачервени датчици IRD.
  • Акустични датчици.
  • Магнитни-управляеми контакти МУК.
  • Сеизмични датчици.
  • Външни и вътрешни сирени.

2.Периметрови охранителни системи

  • Инфрачервени бариери.
  • Микровълнови бариери.

Реклама

Архиви

Реклама